OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Desatoro smejúcich sa

Desatoro smejúcich sa.
  1. Ak chceš, aby sa ľudia okolo teba usmievali, začni od seba.
  2. Nesmej sa len z druhých, smej sa najmä zo seba.
  3. Z čoho nechceš, aby sa iní smiali tebe, nesmej sa ani ty iným.
  4. Vždy vedz, prečo sa sme­ješ, len hlúpi nevedia, pre­čo sa smejú.
  5. Ak sa niekto rehoce, ne­znamená to, že je šťastný.
  6. Pri smiechu neprekračuj dovolenú hranicu hluku. Avšak nedus v sebe smiech, mohol by si sa za­dusiť.
  7. Nechaj si stálym mier­nym úsmevom zdeformo­vať tvár.
  8. Smutný svätý je naozaj smutný svätý - k dokona­losti patrí radostná tvár.
  9. Čistá radosť a smiech po­chádzajú z čistého srdca a sú prejavom vedomia, že všetko môžem v Pánovi,
  10. Ak rozveselíš čo len jed­ného z najmenších Páno­vých bratov, to si Pánovi urobil...