OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

FARSKÉ OZNAMY

Milodary na kostol môžete zaslať  na číslo farského účtu 
SK73 0200 0000 0015 3230 3656. Pán Boh zaplať.


Liturgické čítania na dnes - TU