OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Panna Mária‚ naša Matka

Panna Mária je modlitba

 

Prvé zobrazenie Panny Márie v katakombách bol obraz ako sa modlí.

To, že Panna Mária je modlitba, je tajomstvo.

Treba spoznávať, kto je ona, jej dušu, ktorá je neustále obrátená k Bohu.

Modlitba je práve to, že som stále otočený k Bohu. ...

 

Naproti tomu my sa ustavične pozeráme do seba a pitveme sa v sebe.

Mária, Nepoškvrnené počatie vidí neprestajne Boha. 

Práve v tomto duchu sa učme žiť modlitbu aj my.

Preto nám ona hovorí v posolstvách trikrát:

modlite sa, modlite sa, modlite sa.

Až kým sa naša duša nestane pokojom.

Je treba vkĺznuť do modlitby s Máriou.

Poklad Matky patrí jej deťom.

Matka nám chce dať svoj poklad – svoju dušu

ona nás tajomným spôsobom naučí

modliť sa,  lebo my sa modliť nevieme.

Keď hovoríš Mária, v ozvene hovoríš Boh, a to bez strachu.

Vojdime do Máriinej modlitby a spoznáme veľkosť Božej lásky,

ale aj zázrak, ktorým som.

Nie je to ľahké  prijať, že som zázrak v Božích očiach.

Mária nám pomôže k zmiereniu so sebou samým

a naučí nás žiť intimitu s Najsvätejšou trojicou.

Pozýva nás vstúpiť do hĺbky duchovného života s Pánom.

Ak budeme mať záujem, ona nás to naučí. 


(Spracované podľa:  DC  p. Philippe Mascarel v r. 2009 v Kežmarku)