OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Farnosť sv. Michala Archanjela - Cífer

OZNAM

Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Cífer oznamuje, že dňom 25.11.2021  až do odvolania sa ruší verejné slávenia bohoslužieb za účasti ľudu. Úmysly sv. omší  budú odslúžené ONLINE. V pracovné dni sú sv. omše o 17.00 hod. V sobotu a v nedeľu sú sv.omše o 10.00 hod. Venujte pozornosť farským oznamom o aktualitách. Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb v katolíckych médiách. Všetkých pozývame k modlitbám v súkromí. Prosme Pána, aby tento pre nás bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný a opäť sme sa mohli stretávať pri bohoslužbách v kostole.

V modlitbách s vami spojený Mons. Ján Bučík - duchovný otec farnosti.


Sv. Otec František: Čas Adventu je časom na to, aby sme sa pripravili na príchod Kniežaťa pokoja. Je to čas na to, aby sme vytvorili pokoj v sebe. V prvom rade sa máme zmieriť sami so sebou, uviesť do pokoja našu dušu. Mnohokrát my sami nie sme v pokoji, ale v úzkosti, v skľúčenosti, bez nádeje. Otázka, ktorú nám kladie Pán, znie: „V akom stave je tvoja duša dnes? Je v pokoji?“ Ak nie je, pros Knieža pokoja o to, aby ju upokojil, aby sa mohla pripraviť na stretnutie s ním. Sme zvyknutí hľadieť na dušu druhých, avšak pohliadni na svoju dušu. Je potrebné budovať pokoj doma, v rodine. V rodinách existuje mnoho smútkov, mnoho hádok, veľa malých vojen, niekedy veľa nejednoty.  Vo svete je viac vojny než pokoja. Čo ja robím pre to, aby som napomohol pokoju vo svete? Čo robím, aby som napomohol pokoju v našej mestskej štvrti, v škole, na pracovisku? Byť tak tvorcami pokoja. Pokoj sa vždy vyvíja, nikdy nie je nehybný, je plodný, začína sa v duši a potom, ako vykoná celú tú zmierovaciu cestu, sa do nej vracia. Vytvárať pokoj je napodobňovaním Boha. Keď chcel s nami uzavrieť pokoj a odpustil nám, poslal nám svojho Syna, aby vytvoril pokoj, aby bol Kniežaťom pokoja.


          Urobme správny krok v advente

Čo ako čarovné je obdobie pred vianočnými sviatkami, predsa privádza človeka k vážnejšiemu pohľadu na život. Nemálo ľudí je totiž presvedčených, že okrem viditeľného sveta nič neexistuje. Sú ochotní dôverovať len tomu, čo možno chytiť do ruky, čo možno vidieť, či inak dostatočne zmyslami sa o tom presvedčiť. Následky takéhoto zmýšľania, žiaľ, často vidieť okolo nás: bezmocnosť, nezmyselnosť života, neochota boriť sa s ťažkosťami... Áno byť človekom, ktorý ide do hĺbky svojho ja, znamená byť človekom odvážnym. V knihe Nekonečný príbeh od Michala Ende sa nachádza aj kapitola, ktorá má názov Tri magické brány. Spisovateľ sprevádza čitateľa cez prvú bránu, „bránu veľkých hádaniek", ktorou môže prejsť iba ten, kto je pravdivý voči sebe. Za ňou stratí všetok strach, ktorý ho dosiaľ sprevádzal. Druhá brána je „ bránou kúzelného zrkadla", v ktorej môže každý vidieť svoju pravú vnútornú podstatu. Kto chce prejsť cez túto bránu, musí najskôr vojsť celkom do seba, načrieť do svojho vnútra. Keď prejde cez ňu, zbavený všetkých pochybných zámerov, môže ísť ďalej nezaťažený a veselý ako novonarodené dieťa. Tento stav mu pomáha prejsť treťou bránou, „bránou bez kľúča", za ktorou ho, ako čaká nová budúcnosť. Prejsť týmito jednotlivými etapami v našom živote, je veľmi potrebné, pretože človek dnešných čias je na najlepšej ceste, aby sa stal človekom, ktorý žije a myslí šablónovite: nemá vlastné názory a presvedčenie. Jeho vedomosti sa skladajú z útržkov, pozbieraných z časopisov, televízie a rozhlasu. Správa sa ako druhí, oblieka sa, ako mu to diktuje spoločenský trend. Keďže stratil osobnú jedinečnosť, žije len z napodobňovania. Adventný čas, ktorý nás môže viesť k utíšeniu sa a do hĺbky nášho ja, nám dáva veľa príležitostí, aby sme objavili seba samých, lebo len tak budeme k ľuďom, pre ktorých sme tu, bližšie.  Prajem celej našej farnosti, aby sme urobili správny krok v adventnom období a našli úprimný vzťah k Bohu cez sviatostný život a jeden k druhému. Požehnaný advent priatelia!

                                         Mons. Ján Bučík, farár


 

Milý Bože, dnes sa mi zatiaľ darí. Ešte som neklebetila, nestratila sebaovládanie, nebola som mrzutá, nevraživá, sebecká ani bezohľadná. Ešte som nefrflala, nesťažovala sa a ani čokoládu som si nedala. Dokonca ani kreditku som ešte nevytiahla. Ale asi za minútu vyleziem z postele a potom budem naozaj potrebovať tvoju pomoc.Amen.                        /zdroj internet/

 


Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!