OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Farnosť sv. Michala Archanjela - Cífer

OZNAM

Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Cífer oznamuje, že  od dňa 10.12.2021 budú sv. omše slúžené za účasti ľudu podľa nariadenia úradu verejného zdravotníctva. Ďalej je platný dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši. Pokračuje aj Online vysielanie bohoslužieb z kostola v Cíferi podľa oznamov. Bohoslužby môžete sledovať tak ako doteraz.

V modlitbách s vami spojený Mons. Ján Bučík - duchovný otec farnosti.


Sv. Otec František: Začiatok Ježišovho verejného účinkovania sa udial v Galilei, na periférii v porovnaní s Jeruzalom a v kraji pochybnej povesti kvôli premiešanosti s pohanmi. Z tohto kraja sa neočakávalo nič dobré či nové; avšak, práve tam Ježiš, ktorý vyrastal v galilejskom Nazarete, začína svoje ohlasovanie. Ježiš ohlasuje ústredné jadro svojho učenia, zhrnuté do výzvy: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“. Táto zvesť je ako mocný prúd svetla, ktorý prechádza temnotami a rozháňa hmlu, a evokuje Izaiášovo proroctvo, ktoré sa čítava vo vianočnej noci: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo...“ (9,1). Príchodom Ježiša, svetla sveta, Boh Otec zjavil ľudstvu svoju blízkosť a priateľstvo. Tie sú nám dané zadarmo, bez našich zásluh. Božia blízkosť a Božie priateľstvo nie sú z našej zásluhy: sú bezodplatným darom od Boha. Tento dar si musíme opatrovať. Výzvu k obráteniu, ktorú Ježiš adresuje všetkým ľuďom dobrej vôle, možno plne pochopiť práve vo svetle udalosti zjavenia Božieho Syna. Veľakrát sa zdá byť nemožné zmeniť život, zanechať cestu egoizmu, zla, zanechať cestu hriechu, lebo sa v úsilí o obrátenie zameriavame príliš na seba samých a na svoje sily, ale nie na Krista a jeho Ducha. Ale naše priľnutie k Pánovi sa nemôže zúžiť iba na osobné úsilie. Naše priľnutie k Pánovi sa nemôže obmedziť na osobné úsilie, musí naopak vyjadrovať dôverujúcu otvorenosť srdca a mysle pre prijatie Ježišovej Dobrej zvesti. ktorá mení svet i srdcia! Sme preto povolaní dôverovať Kristovmu slovu, otvoriť sa Otcovmu milosrdenstvu a nechať sa premieňať milosťou Ducha Svätého. Tu sa začína tá skutočná cesta obrátenia. Práve tak ako sa to stalo prvým učeníkom: stretnutie s božským Učiteľom, s jeho pohľadom, s jeho slovom bolo pre nich popudom nasledovať ho, zmeniť svoj život vložením sa do konkrétnej služby Božiemu kráľovstvu. Prekvapivé a rozhodujúce stretnutie s Ježišom znamenalo začiatok cesty učeníkov premieňajúc ich v ohlasovateľov a svedkov Božej lásky k jeho ľudu. Kiež sa napodobňovaním týchto prvých poslov a ohlasovateľov Božieho slova môže každý z nás vydať kráčať v stopách Spasiteľa, aby sme ponúkali nádej všetkým, čo po nej smädia.(1401)


Všemohúci Bože, prosím, aby si všetci ľudia uvedomili, že zla je už dosť a neubližovali iným.

Prosím tiež, aby boli ľudia lepšími, aby si vážili, čo majú a nechceli veci, ktoré vôbec nepotrebujú.

A veľmi prosím, aby boli ľudia viac ľuďmi. Amen.

 


 

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!