OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Farnosť sv. Michala Archanjela - Cífer

Srdečne vás pozývame na 9. farský benefičný ples,

ktorý sa uskutoční 13. januára 2024 v kultúrnom dome v Cíferi. Vstupenky si môžete zakúpiť v nedeľu 17. a 24. decembra 2023 po sv. omšiach na fare. Cena jednej vstupenky je 40 €. Výťažok z plesu bude použitý na plánovanú rekonštrukciu farského kostola. Ak máte možnosť prispieť sponzorským darom do tomboly, môžete ho priniesť do sakristie alebo na faru. Ďakujeme. Viac informácií o plese nájdete na plagáte.


 

Sv. Otec František: Svet je plný hluku a rozptýlení, ktoré môžu udusiť Boží hlas. Učte sa POČÚVAŤ Jeho hlas, hovoriac k Nemu v hĺbke vášho srdca. PODEĽTE sa s Ježišom so všetkým, čo máte v srdci: strachy a obavy, sny a nádeje. PESTUJTE vnútorný život tak, ako záhradu. Vyžaduje si to čas a trpezlivosť. Ak budete mať trpezlivosť, Pán vám dá prinášať mnoho ovocia, o ktoré sa budete môcť podeliť s druhými.


Objavme čaro adventu

Čarovné, neopakovateľné obdobie pred najkrajšími sviatkami roka je opäť tu. Tešia sa už teraz nane hlavne deti. Ani dospelí nie sú uchránení od nálady predvianočné očakávania. Atmosféra týchto dní nenechá nikoho ľahostajným. Všetci - nazvime sa ľuďmi dobrej vôle, ktorí chceme prežiť sviatočné chvíle v ich pôvodnom duchu a nechceme ich vymeniť za falošné dni sladkého ničnerobenia, nemôžeme nepočuť výzvu k opravdivej príprave na Vianoce. „Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky“ ( Mt 3,3). Vychádza z úst muža askézy, Ježišovho predchodcu a kazateľa prvého adventu, Jána Krstiteľa. Adventné dni sa tak pre nás stávajú nielen obdobím horúčkovitých nákupov, nestáleho zhonu, ale predovšetkým očakávaním veľkej nádeje a vykročením za ňou. V tomto zmysle si uvedomujeme, že všetky naše úbohosti, nerovnosti na našej životnej ceste, do ktorých sme upadli, nie sú pre nás totálnou beznádejou, bezvýchodiskovou situáciou. Je tu možnosť vyjsť z jamy nášho pádu. Upriamiť životný smer. Sme totiž na ceste. Každý nový krok je šancou. Nech nerovnosti na našej ceste boli akokoľvek veľké, vždy sú v tomto duchu malicherné. Ak je z našej strany ochota na tejto nerovnosti spolupracovať, to znamená vrátiť sa k sebe, byť sebou samým. Teda objaviť v sebe opäť štipku dobra, aby sa mohla vo svetle vianočnej hviezdy zaskvieť v plnom lesku. Advent pre nás znamená výzvu k prebudeniu, aby sme neprespali veľkú príležitosť , ktorá sa nám núka, aby sme tak prestúpili z tmy do svetla, z noci do dňa. Dôležité je pri tejto rekonštrukcii našej životnej cesty neustále živiť vedomie, že naša cesta, na ktorej odstraňujeme jednotlivé kazy, vedie ku vznešenému cieľu. Áno, milí priatelia, adventný čas je pozvaním k plnšiemu životu- k vianočným hodnotám, ktoré nie sú ohraničené žiadnym časovým úsekom. Požehnaný adventný čas, Vám v modlitbe vyprosujem a žehnám.   

  Mons. Ján Bučík, farár

 

Čo znamená bdieť

1. adventná nedeľa [rok B, cyklus II.]   Mk 13, 33-37

Ježiš vyzýva, aby sme boli pripravení na jeho príchod: „Bdejte teda...“ . Bdieť neznamená mať otvorené naše fyzické oči, ale mať srdce, ktoré je slobodné a nasmerované tým správnym smerom, čiže pohotové darovať sa a slúžiť. Toto znamená bdieť! Sen, z ktorého sa musíme zobudiť má meno ľahostajnosť, márnivosť, neschopnosť vytvárať skutočné medziľudské vzťahy, neschopnosť ujať sa osamelého, opusteného alebo chorého brata či sestry.

Očakávanie príchodu Ježiša Krista možno preložiť ako úsilie o bdelosť. Ide najmä o schopnosť údivu pred Božím konaním, pred jeho prekvapeniami, a o to, aby sme mu dali prvé miesto v našom živote. Bdieť tiež konkrétne znamená byť pozornými voči našim blížnym v ťažkostiach, všímať si ich potreby, nečakať na to, kým nás dotyčný alebo dotyčná požiada o pomoc, ale naučiť sa predvídať, konať vopred, tak ako to Boh neustále robí voči nám.“  /sv.Otec František/

 

image


Úmysly Apoštolátu modlitby

December:
 

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.

Úmysel našich biskupov: Aby rodičia dokázali poskytovať deťom správnu výchovu a potrebné rodinné zázemie.PROSBY ZA POKOJ NA UKRAJINE

1. Za pokoj na Ukrajine: aby štátnici na oboch stranách hľadali také riešenia, ktoré všetkým prinesú trvalý mier.

2. Prosme za všetkých, ktorí trpia následkami vojny na Ukrajine, aby sa mohli sa vrátiť k pokojnému životu v mieri.