OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Farnosť sv. Michala Archanjela - Cífer

Sv. Otec František:  26. nedeľa v Cezročnom období - Všimnime si slová proroka Amosa: (Am 6, 1ab. 4-7) Beda ľahkomyseľníkom a pôžitkárom na Sione, ktorých netrápi skaza Božieho ľudu, hoci je viditeľná pre všetkých. Nevšímajú si, že Izrael hynie, lebo sú príliš zaujatí zabezpečovaním si svojho pohodlného života, vyberaného jedla a fajnového pitia. Je až zarážajúce, ako tieto napomínania ani s odstupom 28 storočí nestratili nič na svojej aktuálnosti.  Riskujeme, že aj my budeme ako ten bohatý človek, o ktorom hovorí Evanjelium, ktorý si vôbec nevšímal chudobného Lazára „plného vredov a túžiaceho nasýtiť sa aspoň z toho, čo padalo z boháčovho stola“ (Lk 16,20-21). Príliš zaujatý odievaním sa do prepychových šiat a organizovaním veľkolepých hostín, boháč z podobenstva nevidel Lazarovo utrpenie. A tak aj my, príliš zabratí do starostí o svoj blahobyt, riskujeme, že si nevšimneme brata či sestru v ťažkostiach. My kresťania nemôžeme byť ľahostajní voči dráme starých i nových foriem chudoby, temnej osamelosti, pohŕdania a diskriminácie toho, kto nepatrí do „našej“ skupiny. Nemôžeme zostať necitlivými, s umŕtveným srdcom, voči utrpeniu toľkých nevinných ľudí. Nemôžeme neplakať. Nemôžeme nereagovať. Prosme si od Pána dar plaču, toho plaču, ktorý vedie k obráteniu srdca zoči-voči týmto hriechom. Ak chceme byť Božími mužmi a ženami, ako žiada sv. Pavol Timoteja, musíme „zachovať prikázanie bez poškvrny a bez úhony“ (1 Tim 6,14). Tým prikázaním je milovať Boha a blížneho. Nemožno ich oddeľovať! A milovať blížneho ako seba samého znamená tiež seriózne sa usilovať o budovanie spravodlivejšieho sveta, kde budú mať všetci prístup k dobrám zeme, kde všetci budú mať príležitosť sa uplatniť ako jednotlivci a ako rodiny, kde budú mať všetci garantované základné práva a dôstojnosť. Milovať blížneho znamená mať súcit s utrpením bratov a sestier, priblížiť sa k nim, dotýkať sa ich rán, zdieľať s nimi ich osudy, dávajúc im tak konkrétne najavo Božiu nehu. Znamená to tiež stať sa blížnymi pre všetkých zbitých a opustených pútnikov na cestách sveta tým, že im budeme zmierňovať rany a vezmeme ich do najbližšieho miesta pomoci, kde bude o ich potreby postarané. Prikázanie milovať Boha a blížneho dal Boh svojmu ľudu a spečatil ho krvou svojho Syna Ježiša, aby bolo zdrojom požehnania pre celé ľudstvo. Aby sme sa spoločne usilovali o budovanie ľudskej rodiny podľa pôvodného plánu Boha, zjaveného v Ježišovi Kristovi: všetci sme bratmi a sestrami, deťmi jedného Otca.


F. B. DOUBEK - LAZAR A BOHÁČ - pohľadnica


(https://eduworld.sk/cd/zanet-kollarova/2711/inspirativne-motivacne-citaty-pre-vsetky-deti)


PROSBY ZA POKOJ NA UKRAJINE

1. Za pokoj na Ukrajine: aby štátnici na oboch stranách hľadali také riešenia, ktoré všetkým prinesú trvalý mier.

2. Prosme za všetkých, ktorí trpia následkami vojny na Ukrajine, aby sa mohli sa vrátiť k pokojnému životu v mieri.