OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Dosiahli svoj cieľ

Už od narodenia sme povolaní kráčať cestou do večnosti. Tí, ktorí nás predišli na ceste do večnosti, tí už dosiahli svoj cieľ s nádejou na vzkriesenie. My ostatní sme naďalej pútnikmi na zemi. Ale naša vlasť je v nebesiach. Nemajme strach zo smrti, ale sa na ňu pripravujme, aby nás prijali do večných príbytkov, ktoré nám prichystal Ježiš. Nestrácajme čas, ktorý nám ešte ostáva. Kráčajme podľa našich slovenských vzorov po ceste do večnosti.