OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kontakt


Rímsko-katolícky farský úrad

 Farnosť Cífer 

Pavetitšova 15

919 43 Cífer

Tel.: 033/5599180            email:  farnostcifer@gmail.com (správca farnosti)  


Príspevky na web a pripomienky prosíme zasielať na: ciferfara@gmail.com