OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Mons. ThDr. Michal Buzalka

Pane, daj , aby tvoj verný služobník biskup Michal, ktorý trpel pre tvoje meno, bol povýšený na slávu oltára.

Biskup – mučeník   (18. 9. 1885 - 7. 12. 1961)

Mons. ThDr. Michal Buzalka sa narodil vo Svätom Antone 18. 9. 1885. Za kňaza bol vysvätený vo Viedni 14. júla 1908. V roku 1936 po zriadení Bohosloveckej fakulty v Bratislave bol prvým rektorom bratislavského seminára. Za biskupa bol menovaný 17. marca 1938. Prevzal vedenie Katolíckej akcie, Združenia katolíckej mládeže, Spolku sv. Cyrila a Metoda a stal sa vydavateľom obnovených Katolíckych novín.

Na základe falošných obvinení bol r. 1945 štyri mesiace väznený v Bratislave. 12. júla 1950 ho ŠtB zaistila a držala vo vyšetrovacej väzbe vo Valdiciach i v Prahe-Ruzyni, kde bol podrobený fyzickému a psychickému týraniu. 12. januára 1951 ho štátny súd v Bratislave odsúdil na doživotné odňatie slobody.

Roky 1951 - 1956 prežil vo väzniciach: Valdice, Leopoldov, Ruzyň, Žilina, Ilava a Praha-Pankrác. Bol vystavený stálemu ponižovaniu a trestom. Väzeň s najnižšou zdravotnou klasifikáciou väčšinu času trávil v samotkách.

Dňa 12. júna 1956 mu prerušili výkon trestu, ale internovali ho v Domove dôchodcov v Děčíne. V rokoch 1958 - 1961 bol na nútenom pobyte v Charitnom domove v Tábore. V dôsledku predchádzajúcich útrap vo väzniciach zomrel 7. decembra 1961 v Tábore. Pochovali ho 11. decembra na cintoríne v Tábore. Dňa 11. októbra 1964 previezli jeho telo z Tábora do rodnej obce, kde ho uložili  do zeme pri hrobe jeho rodičov, ako si to za života žiadal.

Proces jeho blahorečenia bol začatý 24. februára 2002.


Modlitba  za blahorečenie otca biskupa Mons. Michala Buzalku

   Všemohúci a večný Bože, Ty si svojho služobníka Michala vyznačil biskupskou hodnosťou a povolal do apoštolskej služby, aby horlivo ohlasoval radostnú zvesť Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. S osobitnou láskou sa venoval výchove budúcich kňazov, pracovníkov pre Tvoju vinicu. Svoju vernosť Kristovej Cirkvi dokázal najmä v časoch skúšok a utrpenia, čím sa pripodobnil Tvojmu ukrižovanému Synovi Ježišovi Kristovi.

Milosrdný Bože, dopraj nám milosť, aby sme Tvojho verného služobníka Michala mohli uctievať na oltári. Ak je to Tvoja vôľa, vyslyš na jeho príhovor túto našu zvláštnu prosbu, ktorú Ti s dôverou predkladáme:................., a za jej vyslyšanie už teraz Ti vzdávame vďaky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


  (S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, 25. 10. 1999 č. 2793, Dominik Tóth, biskup, generálny vikár.)