OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Veselé srdce

Desatoro smejúcich sa.
  1. Ak chceš, aby sa ľudia okolo teba usmievali, začni od seba.
  2. Nesmej sa len z druhých, smej sa najmä zo seba.
  3. Z čoho nechceš, aby sa iní smiali tebe, nesmej sa ani ty iným.
  4. Vždy vedz, prečo sa sme­ješ, len hlúpi nevedia, pre­čo sa smejú.
  5. Ak sa niekto rehoce, ne­znamená to, že je šťastný.
  6. Pri smiechu neprekračuj dovolenú hranicu hluku. Avšak nedus v sebe smiech, mohol by si sa za­dusiť.
  7. Nechaj si stálym mier­nym úsmevom zdeformo­vať tvár.
  8. Smutný svätý je naozaj smutný svätý - k dokona­losti patrí radostná tvár.
  9. Čistá radosť a smiech po­chádzajú z čistého srdca a sú prejavom vedomia, že všetko môžem v Pánovi,
  10. Ak rozveselíš čo len jed­ného z najmenších Páno­vých bratov, to si Pánovi urobil...

Na konci bohoslužby kňaz ohlásil: "Budúcu nedeľu bude kázeň o klamstve. Aby ste sa dobre pripravili, prečítajte si predtým 17.kapitolu evanjelia podľa Marka."
Po týždni na začiatku kázne sa kňaz pýta: "Tak čo, kto si prečítal 17.kapitolu evanjelia podľa Marka?"
Všetky ruky v kostole sa ochotne hlásili...
Kňaz: "Tak práve s vami by som si rád pohovoril o klamstve. V evanjeliu svätého Marka totiž nie je žiadna 17.kapitola."


Púšťou ide pútnik, keď tu zrazu spozoruje, že ho prenasleduje lev. Začne utekať, avšak lev je stále bližšie. Keď už je tesne pri ňom, muž padne na kolená a prosí Boha:

"Pane, vnukni tomuto levovi, prosím, kresťanské zmýšľanie!"
Lev okamžite padne na kolená, zloží k sebe svoje laby, vzhliadne k nebesiam a hovorí: "Pane, ďakujem Ti za tento pokrm, ktorý mi tak milosrdne posielaš do cesty."


Ráno po svatbe v Káne Galilejskej... Hostia sa pomaly prebúdzajú, väčšina z nich sa chytá za hlavu a vzdychá. Jeden z nich, obzvlášť "prepitý" muž prosí: "Ja mám taký smäd! Skočte niekto pre vodu..." Ježiš sediaci blízko neho ochotne vstane, že teda pôjde, keď vtom zrazu všetci svorne vykríknu: "NIE! Ty už nie..."


Jeden farár chytá ryby vo Váhu, keď vtom vytiahne zlatú rybku. Ako to už pri zlatej rybke býva, aj táto prosí a sľubuje, že keď bude vypustená späť do vody, splní farárovi želanie. Ten ju teda pustí a hovorí: "Čo keby si urobila niečo s tou hroznou vojnou, ktorá teraz prebieha v ..."

"Počkaj", odvetí rybka, "ja som len obyčajná malá zlatá rybka z Váhu. Vojny, to je na mňa príliš. Skús si želať niečo iné."
Farár sa zamyslí: "Nuž tiež by som si prial, aby ľudia v mojom zbore boli zbožní, trpezliví a milí."
Rybička sa na chvíľku zamyslí a potom hovorí: "Predsa len, kde že je tá vojna...?"


Príde kazateľ do kostola na bohoslužby a vidí, že v laviciach sedí sotva päť ľudí. Sťažuje sa: "To nie je možné! V kostole ani noha! Kde všetci sú? Dokonca ani speváci a organista neprišli! Kto bude teraz hrať?" Ktosi odpovie: "Slováci proti Čechom."


 Sedí babka na lavičke v parku a modlí sa:
"Bože, ja som akosi zas minula celý svoj dôchodok. Mohol by si mi prosím poslať nejaké peniaze?"
Okolo ide mladý muž, počuje babku, pristúpi k nej a podá jej stovku:
"Tu máte, teta, niečo si kúpte a zabudnite na tie nezmysly o Bohu!"
Keď odíde, babka zdvihne oči k nebu a povie:
"Ďakujem Ti, Bože, a nabudúce mi ich, prosím, neposílej po takom neznabohovi."


Traja susedia diskutovali o správnej pozícii a postoji pri modlitbe.
Jeden povedal: "Mal by som kľačať na kolenách so sklonenou hlavou, v bázni pred Všemohúcim."
Druhý muž povedal:
"Pamätajte na to, že sme boli stvorení k Božiemu obrazu. Pozícia, v ktorej sa máme modliť, je stáť s pohľadom upreným do neba na Božiu tvár a hovoriť s Ním ako dieťa so svojim otcom."
Tretí muž prehovoril takto:
"Ja teda o tých pozíciách veľa neviem, ale tú najkvalitnejšiu modlitbu som sa modlil, keď som visel dolu hlavou v studni."


V jednom škótskom meste dal pastor kolovať klobúk, aby tam veriaci vkladali almužny na kostol. Po nejakom čase sa mu klobúk vrátil, žaľ úplne prázdny. Pastor obrátil oči k nebu a s vďačnoťou sa modlil: "Ďakujem Ti, Bože. Vrátili mi klobúk."


Pán farár vysvetľuje na náboženstve deťom:
"Deti moje! Nepodľahnite pokušeniu! Všetko sa to začne jednou malou cigaretkou, potom sú z nej dve, potom päť, desať... a tam sa už pripletie alkohol, začína sa piť... človek začne myslieť len na rozkoš, podľahne sexu... úplný rozvrat. Chcete sa na niečo spýtať?"
Ozve sa chlapček: "Pán farár, kde sa dá zohnať tá zázračná cigaretka?"


Ateista napísal vedeckú prácu o Ježíšovi a jeden výtlačok poslal svojmu hlboko veriacemu priateľovi. Po niekoľkých týždňoch sa pyšný autor pýta priateľa, čo si myslí o jeho práci.
Ten mu hovorí: "Z tvojej knihy vyplývajú dve veci. Po prvé, že Ježiš nikdy nežil a po druhé to, že Ježiš mal bratov."


Na svete sú dva druhy ľudí. Jedni sa ráno zobudia a povedia: "Dobré ráno, Bože!"
A potom sú tu tí, čo sa ráno prebudia a povedia: "Dobrý Bože, ráno!"


Štyria kazatelia mali medzi sebou už niekoľko teologických sporov a traja z nich vždy boli proti štvrtému. Často mu hovorievali:
"Nemôžeš mať pravdu, sme traja na jedného!"
Jedného dňa počas ďalšej výmeny názorov, sa kazateľ, ktorý bol vždy "z kola von", rozhodol odvolať k vyššej autorite. Hlasno volal: "Ach, Bože, ja v srdci viem, že mám pravdu a oni sa mýlia! Daj im prosím znamenie, aby tiež poznali, že rozumiem tvojim zákonom."
Bol krásny slnečný deň. Akonáhle však kazateľ dokončil svoju prosbu, po nebi sa prihnal mrak a zastavil sa im nad hlavami. Raz zahrmel a potom sa rozplynul.
"Znamenie od Boha! Vidíte, hovoril som vám to!"
Ale ostatní traja s ním nesúhlasili a tvrdili že sa takéto mraky počas horúcich letných dní vytvárajú bežne. A tak znovu prosil:
"Pane, potrebujem väčšie znamenie, aby som dokázal, že mám pravdu..."
Tentokrát sa objavili štyri mraky, rozbehli sa proti sebe, zrazili sa do jedného veľkého mraku a mohutný záblesk vrazil do stromu pár metrov od kazateľov. Potom mrak náhle zmizol.
"Hovoril som vám to, mám pravdu..." trval na svojom kazateľ-samotár, ale ostatní stále trvali na tom, že sa vlastne nič zvláštne nestalo.
Neústupný kazateľ začal znovu nahlas prosiť, a akonáhle začal so slovami "Ach, Bože...", nebo stemnelo, zem sa zatriasla a duniaci hlas zahrmel:
"MÁÁÁ PRAAAVDUUU!"
Nebo sa vrátilo ihneď do dvojej pôvodnej podoby. Kazateľ si dal ruky v bok a povedal:
"Tak čo?"
Nato mu ďalší odpovedal:
"No a? Tak teraz sme teda traja na dvoch!"


Malý chlapec sa bojí tmy. Raz večer mu mamka povie, aby šiel von na dvor a priniesol jej metlu. Chlapček sa k mamke otočí a povie:
"Mami, ja tam nechcem ísť, je tam tma."
Mama sa na svojho syna usmeje a povzbudzuje ho:
"Nemusíš sa báť tmy, Ježiš je tam. Dá na teba pozor a bude ťa chrániť."
Chlapček sa zahľadí na mamku a opýta sa: "Si si istá, že tam vonku je?"
"Áno, som si istá. Je všade, je vždy pripravený ti pomôcť, kedykoľvek ho budeš potrebovať."
Chlapček sa na chvíľu zamyslí, potom ide k dverám a trošku ich pootvorí. Zažmúri do tmy a zavolá:
"Ježiš? Ak si tam, podal by si mi, prosím ťa, metlu?"


Mojžiš a Ježiš hrajú golf s istým starším pánom. Mojžiš začína hru. Položí loptičku, mieri k jamke za jezierkom a odpálí. Loptička letí a padá do jazierka. Mojžiš však dvíha palicu, vody sa rozostupujú a loptička sa po vodnom dne dokotúľa na breh 2 metre od jamky. Ježiš nechce ostať pozadu. Pripraví loptičku a strieľa rovnakým smerom. Ale aj jeho loptička sa pomaly blíži k hladine jazierka. Zdá sa, že ostane pod vodou. Ježiš dvíha ruku a loptička sa po dopade na vodnú hladinu, napriek prírodným zákonom, po hladine dokotúľa k brehu. Zastaví sa meter od jamky. Na rade je ďalší hráč. Slabo ťukne do loptičky a tá sa odrazí až doprostriedku jazierka. Tam sa zázračne odrazí a letí k nebu. Lietadlo nad golfovým ihriskom ju "odpinkne" na diaľnicu. Loptička sa zaradí do pravého pruhu a predbehne kamión. Odbočí späť k ihrisku, preletí bránou, po cestičke sa dokotúľa k jamke a spadne priamo do nej. Nato sa Mojžiš nakloní k Ježišovi a hovorí:

"Ja nehrám! S tvojim otcom už viac nie!"


Pár dní pred potopou:
Stretne hroch so slonom dinosaura a pýtajú sa ho:
"Nazdar dinosaurus, má ťa Noe na facebooku v priateľoch?"
"Nie, nemá..." odpovie dinosaurus.
"Hm, tak to máš asi problém, čo?"


Muž sa pýta Boha: Bože, prečo si stvoril ženu tak nádhernú?
Aby si ju miloval.
A prečo si ju stvoril tak hlúpu?
Aby milovala ona teba.


Dvaja muži stroskotali na pustom ostrove. Krátko po tom začne ten prvý lamentovať:
"Určite zomrieme, určite zomrieme! Nie je tu nič na jedenie, nič na pitie. My určite zomrieme!"
Druhý sa ležérne oprie o palmu a úplne kľudným hlasom hovorí:
"Neboj sa, ja zarábam sto tisíc eur týždenne."
"A k čomu nám to tu bude! Za to si tu nič nekúpime. My určite zomrieme!" ďalej narieka ten prvý.
"Vy tomu nerozumiete," bohatý muž na to. "Ja zarábam sto tisíc eur týždenne a odvádzam z toho desiatky. Môj pastor ma nájde kdekoľvek."


 Tri zbory zorganizovali spoločnú masovú evanjelizáciu. Po týždni sa pastori cirkví zišli a zdieľali sa, aké ovečky evanjelizácia priniesla.
Prvý hovorí: "Bolo to výborné. Do zboru k nám prišli 4 nové rodiny."
Druhý kazateľ sa chváli: "To nič nie je, my máme v našej cirkvi 6 nových rodín!"
Nato hovorí tretí: "My sme dopadli najlepšie. Po evanjelizácii od nás odišlo 10 rodín, ktoré nám v zbore robili samé problémy."


Nový kňaz má poprvýkrát slúžiť v spovednici, a pretože je dosť nervózny, požiada staršieho kolegu, aby šiel s ním. Ten si vypočuje pár vyznaní a celý priebeh spovede. Neskôr si starý kňaz zavolá mladého a radí mu:
"Skús si prekrížiť ruky na hrudi, teraz si jednou rukou podopri bradu..."
Nový kňaz si to vyskúša.
"Dobre. Teraz skús hovoriť veci ako - Rozumiem, Áno, Pokračuj synu, Chápem..."
Mladík si znovu všetko vyskúša, načo sa starý kňaz opýta:
"Tak čo? Nemyslíš si, že je to o trochu lepšie ako udierať sa do kolien a vykrikovať - Ty človeče ! Fakt? A čo sa stalo potom?!"


Jeden ateista chytá ryby na jednom škótskom jazere, keď zrazu jeho čln napadne lochnesská príšera. Jedna rana chvostom a chlapík aj s člnom vyletí desať metrov do vzduchu. Príšera otvorila tlamu, aby ho zhltla. On v šoku zakričí:
"Ach, Bože, pomôž mi!"
Vtom sa všetko zastaví, chlapík visí len tak vo vzduchu, a z neba sa ozve hromový hlas:
"Myslel som, že vo mňa neveríš!"
"Ale no tak, Bože, pred dvomi minútami som neveril ani na lochnesskú príšeru!"


Turista príde ku Galilejskému jazeru, kde kotví malá plťka, ktorá preváža turistov na druhú stranu. Opýta sa pltníka:
"Prepáčte, koľko stojí preprava na druhú stranu?"
Majiteľ plťky odpovie: "Dvadsať eur!"
"Nie je to trochu veľa?"
"Vážený pán, toto jazero je Galilejské, inak nazývané tiež Genezaretské, alebo tiež Zázračné. Po tomto jazere Ježiš chodil pešo!"
Turista sa usmeje a povie: "Niet divu, pri týchto cenách!"


Dvaja kňazi idú veľmi rýchlo na motocykli a veľmi prekročia povolenú rýchlosť. Zastaví ich policajt a karhá ich:
"Uvedomujete si, čo robíte? Čo keby sa vám stala nehoda?!"
Jeden z kňazov hovorí: "Žiadny strach, synu, s nami je Ježiš!"
"V tom prípade vám musím dať pokutu; je zakázané, aby na motocykli jazdili 3 osoby!"


Skupina mladých hrá na gitary a spieva Haleluja na celé námestie. Ide okolo neveriaci  vedec, zastane, chvíľu neverí vlastným ušiam a potom sa pýta:
"To čo akože tu robíte?"
"Chválime Pána Boha za to, že previedol dietky izraelské cez Červené more."
"Počúvajte, však to má vedecké vysvetlenie. Je vedecky dokázané, že tam vtedy nebolo vody ani po členky. Tak  odložte tie gitary a buďte ticho."
Asi po pol hodine ide neveriaci vedec naspäť a mládež stále na námestí spieva Haleluja. Vedec zastaví, pretrie si oči aj uši a hovorí:
"Počúvajte, všetko som vám vysvetlil. Bolo vody len po členky! Tak čo tu stále vyspevujete to Haleluja ???!!!"
Mládež nato: "Lebo mocný Pán Boh utopil vo vode po členky celé faraónovo vojsko..."


Pýta sa katolícky farár židovského rabína:
"Tak čo, Rabbi, kedy už konečne ochutnáte z tej bravčovinky?"
Židovský rabín sa zamyslí a rozvážne odpovie:
"Na vašej svadbe, excelencia!"


Pretrhne sa hrádza a voda rýchlo zaplavuje neďalekú dedinku. Všetci sú už preč, len farár stojí na veži kostola a modlí sa.
Príde k nemu čln požiarnikov: "Poďte, otče, odvezieme vás."
"Nie, ja tu ostanem, Ježiš ma zachráni."
Čln sa teda odplaví preč.
Voda už dosahuje až hore po strechu kostola, tam sa farár driží veže a modlí sa. Príde k nemu loď domobrany:
"Poďte, otče, odveziem vás do bezpečia."
"Nie, ja tu ostanem, Ježiš ma zachráni."
Loď odpláva.
Dedina už je skoro celá zatopená, z vody vytŕča už len farárova hlava. Priletí helikoptéra:
"Poďte, otče, hodíme vám lano."
"Nie, ja tu ostanem a Ježiš ma zachráni!"
Helikoptéra odletí a farár sa žiaľ utopí. Potom v nebi stretne Ježiša a pýta sa ho:
"Prečo si ma nezachránil?"
Ježiš mu odpovedá: "A čo by si ešte chcel, veď som ti poslal dve lode a helikoptéru..."


Po zhliadnutí večerných televíznych správ, ktoré boli plné informáciíí o rôznych katastrofách, živelných pohromách, vojnách a iných hrozných trestných činoch, si malý Janko kľakne ku posteli a modlí sa:
"Pane Bože, ochraňuj otecka a mamičku, mojich dvoch bratov, moju malú sestričku i nášho kocúra. A prosím Ťa, Bože, dávaj dobrý pozor aj na seba, lebo ak sa tebe čosi stane, tak sme všetci v kaši!"


Stará mama s manželom chcú vnuka naučiť veľa o kresťanstve, tak mu každý deň vysvetľujú zaujímavé biblické príbehy. Jedného dňa stará mama hovorí vnukovi:
"Ked Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, ukázal sa ženám..."
"Prečo ženám?" pýta sa vnúčik.
"Aby sa to čo najrýchlejšie roznieslo." odpovedá starý otec.


 Pýta sa pán kazateľ staršieho kolegu:
"Brat kazateľ, nemyslíte že by som mal dávať viac ohňa do mojich kázní?"
"Práve naopak: myslím, že by ste mali dávať viac vašich kázní do ohňa."


Modlí sa nábožný lakomec:
"Pane Bože, koľko je pre teba milión rokov?"
"Minútka."
"A Pane Bože, koľko je pre teba milión korún?"
"Halierik."
"Pane Bože, daj mi milión korún."
"Ano, dám, len počkaj minútku.


Pýta sa Eva Adama: "Adam, miluješ ma?"
"Hej" hvorí Adam, "koho inéno..."


Istý Žid sa roky pilne modlí: "Pane Bože, daj, aby som vyhral v lotérii, v stávkach, alebo len tak..." Po 20 rokoch mu Pán Boh odpovie: "Jákob, kúp si aspon žreb."


Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."


Na spoveď príde žena, že má vraj hriešne myšlienky:
"Stále si myslím, že som krásna a zvodná..."
Farár na ňu pozrie a hovorí:
"To nie je hriech, to je proste omyl.


Hosťujúci kazateľ práve skončil sériu evanjelizačných zhromáždení v jednom dedinskom zbore. Členovia tej cirkvi boli tak chudobní, že mu nemohli zaplatiť jeho výdaje. A tak sa jeden zo starších rozhodol, že mu venuje svojho koňa. Nebolo možné odmietnuť, preto kazateľ za darovaného koňa srdečne poďakoval a chystal sa na cestu. Bývalý majiteľ koňa si ho však zavolal a vysvetlil mu:
"Toto je zvláštny kôň. Je vycvičený tak, že keď poviete Chvála Bohu tak zrýchli a keď začuje Haleluja, zastaví.
Hosťujúci kazateľ sľúbil, že dá na koňa pozor, rozlúčil sa, nasadol a povedal: "Chvála Bohu" a kôň sa rozbehol.
Všetko bolo v poriadku až do chvíle, kedy sa blížili k hlbokej rokline.
Kazateľ koňovi prikázal: "Chvála Bohu". Kôň zrýchlil.
Kazateľ zakričal: "Chvála Bohu". Kôň sa dal do cvalu.
Kazatel sa chytil za hlavu: "Poplietol som slová. Ako len znel ten príkaz k zastaveniu?"
Kôň sa rúti k priepasti a kazateľ vykrikuje všetky slová, ktoré mu napadnú: "Amen, Hosana, Maranatha..." Nič nefunguje.
Vtom si spomenie na kúzelné slovíčko. Rázne prikáže: "Haleluja!". A kôň se zastaví pol metra pred okrajom hroznej hlbokej rokliny.
Spotený a vystrašený, ale šťastný kazateľ sa zhlboka nadýchne, vďačne pozrie k nebu a vysloví: "Chvála Bohu!


Jeden mladý mních sa rozhodol, že odíde do horského kláštora a podstúpi doživotnú, ťažkú skúšku mlčanlivosti, ktorá mu od tohto dňa až do konca života dovoľuje povedať len dve slová za 10 rokov. Po prvých desiatich rokoch, počas ktorých nepovedal jediné slovo, ide za predstaveným do jeho kancelárie v kláštore, predstavený kývne hlavou a on povie:
"Mizerné jedlo!"
Predstavený prikývne, ukáže rukou von a mních odíde. O ďalších desať rokov vojde zase k predstavenému a povie:
"Tvrdá posteľ!"
Nakoniec po tridsiatich rokoch príde so zamračenou tvárou k predstavenému a hovorí:
"Odchádzam odtiaľto!"
Predstavený sa len usmeje a milým hlasom povie:
"Ani sa nedivím. Odkedy ste tu, stále sa len šťažujete."


Traja pastori sa stretli na jednej konferencii. Prespávali v spoločnej izbe a jeden z nich sa k niečomu priznal:
„Bratia, mám tajný hriech, som závislý na lotériách a stávkach, len čo odídem z domu už musím ísť do herne. Ešteže to nik z môjho okolia nevie...“
Druhý sa tiež priznal:
„Ja som zas hrozne lenivý. Ľudia zo zboru ma nezaujímajú, štvú ma a kázne kopírujem odkiaľ sa len dá...“
Tretí povie:
„Ja zasa hrozne klebetím. Nedokážem si nechať pre seba nič o čom sa dopočujem...“


Človek hovorí o tom, že je neveriaci:
"Absolútne si stojím za tým, že som ateista! Som ateistom až tak veľmi, že sa bojím, že ma Boh potrestá!"


Adam jedného dňa hovoril s Bohom a opýtal sa Ho:
„Prečo si stvoril Evu tak milú?“
„Aby si ju miloval.“ odvetil Boh.
„Prečo si stvoril Evu tak krásnu?“
„Aby si ju miloval.“ odvetil Boh.
Adam sa pýtal ďalej:
„Prečo si ju naučil tak dobre variť?“
„Aby si ju miloval.“ odvetil Boh.
„Prečo si jej dal ten anjelský úsmev?“
„Aby si ju miloval.“ odvetil Boh.
Nakoniec sa Adam opýtal:
„Prečo si ju stvoril tak odlišnú odo mňa, až sa mi niekedy zdá, že je úplne hlúpa?“
„Aby ťa milovala!!!“


Na hodine prírodopisu prišiel rad na tému o veľrybách.
Andrejka, ktorá bola jediná v triede veriaca, sa zmienila o tom ako veľryba zhltla proroka Jonáša a neskôr ho vypľula.
Pani učitelka samozrejme rýchlo nahnevane vysvetlila, že to nie je možné, pretože veľryby sa takto nikdy nesprávajú.
Andrejka se nenechala presvedčiť a povedala: „Keď budem v nebíčku tak ja sa Jonáša opýtam.“
Pani učiteľka už celkom rozčúlene skríkne: „Ale čo ak Jonáš nie je v nebíčku???“
„Tak sa ho opýtate vy!“ Povie Andrejka.


Evolučný vedec prišiel k Bohu a hovorí: „Už som prišiel nato, ako stvoriť život bez tvojej pomoci!“

Boh odpovie: „Tak dobre, ukáž čo vieš.“
Vedec sa zohne k zemi a naberie plné ruky hliny...
Boh mu ale rýchlo tlapne po rukách a všetku hlinu mu vysype: „Nie nie nie, to je moja hlina!“


 

Tri prekvapenia v nebi!

1. Budeme prekvapení a budeme sa čudovať, ak ta prídeme a zistíme, že sú tam tí, o ktorých sme nikdy nepredpokladali, že tam budú...

2.  Druhé prekvapenie bu­de, že tí, o ktorých sme si mysleli  a  o  ktorých  sme predpokladali, že tam bu­dú, tí tam nebudú.

3.  Po tretí raz budeme pre­kvapení, že sme tam my.


Maličký sa modlí:

Pane Bože, ďakujem za otecka, za mamičku

a pro­sím aj za teba, Pane Bože, opatruj sa

a dávaj na seba pozor, aby sa ti nič nestalo,

lebo čo by sme si bez teba počali?


Pán farár sa pýta:

- Karolko, čo musí človek urobiť, aby sa dostal do neba?

- Musí zomrieť!


Prišiel ktosi k nebeskej brá­ne a veľmi sa smeje. Pýtajú sa ho, čomu sa tak smeje.

- Nuž, tam na operačnom stole sa ešte so mnou trápia a ja som už tu!


Pýta sa pán katechéta malého tretiaka:

- O čom hovorili pán kap­lán na sv. omši

v nedeľu...?

-  Žatva je veľká, ale družstev­níkov málo...


Vyvesené na spovednici

Akcia - Tresty zmiernené o 20%.


Spovedá sa chlapec a ne­má nič.

 - Nenadával si? Nechodil si poza kostol? Nekradol si?

- Nič z toho!

Nakoniec:

- A na susedove čerešne nechodíš?

- Nie! - Aleje to dobrý ná­pad!


Chlapec sa modlí:

 - Bože, daj, aby vitamíny neboli v mrkve,

ale v torte.


Povzdych duchovného:

-Ja viem, že Pán Ježiš hovorí: „Kto čo seje, to bude aj žať!"

Ale ja by som niekedy tak rád aj mlátil...


Na spovedi:

 - Je to hriech, keď sa veľmi dlho poze­rám

 do zrkadla a obdivu­jem, aká som pekná?

- Slečna, to nie je hriech, to je omyl.


Stretne priateľ priateľa a ten:

 - Ty tomu veríš, ta­kým poverám? Ale budeš raz prekvapený, keď zo­mrieš a nič tam nebude!

Ten druhý nato:

 - No, ak tam nič nebude, potom prekvapený nebudem, lebo už nič nebude, ale ak tam niečo bude, ako verím, tak to budeš prekvapený po­tom ty!


Katechéta:

- Čo robil Noe po potope?"

Chlapec, čo veľmi nepočú­val:

- Po potope, po poto­pe, no sušil sa...


Kedysi býval zvyk, že pri dverách visela svätenička so svätenou vodou a tí, čo prišli, sa ňou prežehnali.

V jednom kláštore takúto sväteničku zanedbali. Predstavený siahne do za­prášenej sväteničky a pýta sa:

- Čo to má znamenať?

 Pohotový fráter:

- Otče, to je naša pôstna svätenička a má nám pripomínať: Prach si a na prach sa obrátiš!


Aj v nebi sú stupne. Stalo sa, že v nebi sa ocitli pán   farár  a  babka, jeho farníčka, ale ona bola na vyššom   stupni   svätosti   i nebeských výhod ako on. Pán farár sa čuduje a ne­zdrží sa: - Babka, ako to, že vy ste sa tak vysoko do­stali?

Babka odpovedá:

- Pán fa­rár, ja som len to robila, čo ste vy hovorili...