OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Krížová cesta


Krížová cesta:  Čas                                                           

Prípravná modlitba

Nemáme čas. Pane, sťažujeme si, že nemáme čas, nikdy nemáme dosť času, naháňame sa, ponáhľame sa, stále dobiehame čas, prepracovaní, uštvaní ... Veľmi nám chýba čas. A Ty, Pane? Je nám jasné, že všetok Tvoj čas, všetok čas Tvojho života bol len pre nás! Ukáž nám, Pane, teraz, keď pôjdeme s Tebou cestou kríža, ako je to skutočne s časom.

 

I. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

      Pane, všetci tí, ktorí Ťa odsudzovali na smrť tiež veľmi ponáhľali. Ponáhľali,     nenechali si čas, aby skúmali, či si vinný alebo nevinný. Ako často dokážeme     i my rýchlo vynášať svoj úsudok o druhom, odsúdiť druhého, ohovoriť, zraniť.     Pomôž nám Pane, aby sme dokázali zadržať každé tvrdé, nespravodlivé, ťaživé slovo, ktoré by chcelo odsúdiť niekoho druhého. Zmiluj sa nad nami, Pane, a odpusť nám!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

II. zastavenie: Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 Pane, Ty si často za svojho života hovoril: „Ešte neprišla moja hodina ...“ (Jn 2,4) „Ešte nie je čas ... Počkajte ...“ Ale teraz už Tvoja hodina prišla. Už neodkladáš. Berieš na seba kríž. Teraz už je to Otcova vôľa. A to je pre Teba rozhodujúce. Pane, nauč nás čakať, nech nekonáme prenáhlene, ale vždy sa snažíme konať podľa Tvojej vôle, nech sa snažíme poznať, čo v prítomnom okamihu od nás žiadaš. Nech sa nikdy neponáhľame uskutočňovať len svoje vlastné plány, ale nech denne počúvame Božiu vôľu!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

III. zastavenie: Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

        Čas Tvojej poslednej cesty, ako to chcel Tvoj Otec. Nesieš kríž - a padáš                 pod  ním. Vykupuješ čas - ako nás k tomu nabáda sv. Pavol: „Dávajte si teda  veľký  pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, -  pochopte, čo je Pánova vôľa.“ (Ef 5,15-17) Snažme sa nebyť uponáhľaní,   ale  spolu s Kristom sa snažme vykupovať čas, využívať čas na plnenie toho, čo od nás žiada Boh! Poslúchnime túto výzvu sv. Pavla. Zmiluj sa nad nami, Pane, a pomôž nám!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

IV. zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária tiež nepočítala svoj čas. Všetok čas svojho života dala pre uskutočnenie           Božích   plánov. Vykupovala čas spolu so svojím Synom. Mária, nauč všetky ženy, aby nepočítali úzkostlivo čas, čo všetko majú ešte toho dňa urobiť a čo majú urobené, ale aby dokázali v pokoji plniť pred Božou tvárou jednu prácu za druhou! Panna Mária, oroduj neustále za nás, aby sme to dokázali podobne ako Ty!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

 

V. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

     Šimon sa nechcel nechať zdržovať, ponáhľal. Mal iné plány - práve tak ako     on, i my stále ponáhľame, máme svoje plány, nechceme sa ničím zdržovať.     Ale snáď Šimon pri stretnutí s Tebou konečne spoznal zmysel svojho života.         Pane, zastav nás na našej ceste, nech nezídeme na scestie, ale za všetkých okolností dokážeme vidieť Tvoju tvár. Zmiluj sa nad nami Pane a pomôž nám nájsť pravý zmysel svojho života v láske k Tebe a k ľuďom.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

 

VI. zastavenie: Veronika  podáva Pánu Ježišovi šatku

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ako často vo svojom zhone prehliadneme toho, kto vedľa nás trpí, kto nemôže riešiť sám svoje problémy, kto čaká na pomocnú ruku, ale my ponáhľame, nemáme čas ... Pane, pomôž, aby sme boli pohotoví a vynaliezaví; nech máme vždy dosť času pomáhať druhým, ako len to je v našich silách. Pane, upozorni nás, keď ľahostajne prehliadame potreby druhého, nech dokážeme pomôcť, ako pomohla Veronika Tebe.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

 

VII. zastavenie: Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ako rýchlo sa chceme zbaviť aj toho najmenšieho utrpenia, akejkoľvek telesnej nevoľnosti, berieme hneď tabletky proti bolesti hlavy a podobne. A Ty? Plne prežívaš svoje utrpenie i pády na ceste. Máš práve čas piť kalich, ktorý Ti pripravil Otec. Pane, nech sa od Teba naučíme znášať svoje duševné i telesné bolesti. Ďakujeme Ti za to, zmiluj sa nad našou slabosťou, Pane!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

 

 

VIII. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pane, dnes by si tiež mal pre naše matky slová výčitky, keď toľkokrát za deň opakujú svojím deťom: „Daj mi pokoj ... Nemám čas... Nechaj ma, neotravuj ... až potom, teraz na teba nemám čas ...“ Aké sú dôsledky? Zmiluj sa, Pane, nad všetkými, ktorí si nechcú nájsť čas na to, aby sa venovali svojím deťom. A pomôž im! Nech všetky naše matky majú čas na svoje deti, čas na spoločné chvíľky doma alebo v prírode, čas na dobré slovo, pesničku, modlitbu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

 

IX. zastavenie: Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pane, Ty ideš a trpíš. Padáš už tretíkrát na svojej ceste, nedokážeme si ani predstaviť, koľko bolo toho utrpenia! Neponáhľaš sa, až do dna piješ kalich svojho utrpenia. A my, a s nami celé naše okolie trpí prehnaným množstvom činností. Vynakladáme všetky sily, štveme sa, ponáhľame, sme stále podráždení, nevľúdni, prepracovaní ... Pane, pomôž nám poznať, čo z našich činností je zbytočné, čo robíme len z pýchy alebo z ohľadu na druhých, aby sme sa od nich nelíšili. Nech nepodliehame množstvu činností, ktoré je pre nás niekedy lákavé. Nech dokážeme stále znova bojovať so svojou prepracovanosťou a nervozitou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

 

X. zastavenie: Pánu Ježišovi vyzliekajú šaty

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ako často si dokážeme nájsť čas na výsmech, ponižovanie - tak ako ho mali tí, ktorí Ťa vyzliekali na Kalvárii a tešili sa z Tvojej bezmocnosti. Aj my toľkokrát ublížime v zhone, často v rozčúlenosti, v prepracovanosti. Pane, zmiluj sa nad nami a odpusť nám. Nech nikdy nemáme čas na zbytočné kritizovanie a posmech.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

 

XI. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

     Často počujeme, ako si ľudia prajú tichú smrť, aby to dlho netrvalo, aby to          veľmi nebolelo, aby to už mali za sebou. Pane, Ty prijímaš dobrovoľne smrť     tak, ako ju pre Teba pripravil Tvoj Otec. Dokážeš trpieť tak dlho, aby si ešte     dokázal povedať posledné slová lásky tým, ktorí sú blízko pod krížom, aby si         ešte dokázal odpustiť tým, ktorí Ti spôsobili toľko bolesti. Prosíme Ťa, Pane, aby naša smrť trvala tak dlho, aby sme pri nej mohli ešte zahladiť to, čo v nás zostalo nedokonalé; a nech zomierame s Tebou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

 

XII. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Čas Tvojho života je naplnený, Pane. Dokonané je. Týmito slovami sám uzatváraš čas, dobu svojho života na zemi medzi nami. Ďakujeme Ti, Pane, že     si dokázal prijať poslanie svojho Otca a žiť celý čas svojho života pre nás a             prežiť i posledné bolestné minúty svojho života pre ľudí. Čomu my venujeme svoj čas? Komu? Rozmýšľajme o tom! Daj, Pane, nech máme vždy čas v kľude a tichosti premýšľať o Tvojej smrti a ďakovať Ti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

 

XIII. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Tvoje telo, Tvoje mŕtve telo bolo sňaté z kríža. Zdá sa, že je všetko stratené, všetko bolo zbytočné. Prečo si žil čas svojho života? Pane, pomôž nám, aby sme neprepadli beznádeji a zúfalstvu, keď sa nám zdá, že čas, ktorý sme venovali službe Tebe a druhým, bol zbytočný, keď nevidíme výsledky. Nech je pre nás zdrojom sily a útechy, že si nežil svoj čas zbytočne, a že i my napriek       svojmu zdanlivému neúspechu môžeme dúfať, že raz zhodnotíš každú sekundu nášho i navonok neúspešného života.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

 

XIV. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pane, si v hrobe. Ale vstaneš - vlastne vstal si zmŕtvych. Prišiel tiež čas Tvojej oslavy. To je nám už teraz jasné. Ale nie je nám jasné, kedy príde čas nášho         hodnotenia pred Božou tvárou. Nevieme, kedy príde čas posledného hodnotenia a kritiky sveta. Daj, Pane, nech na to myslíme, pretože len tak môžeme poznať pravé poradie, pravú stupnicu hodnôt toho, čo musíme a nemusíme stihnúť urobiť. Nech dokážeme dávať svoj čas pravému pokániu, nech dokážeme žiť stále lepšie.  Príď, Pane, príď, Pane Ježišu!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

 

Záverečná modlitba

A Pán dokáže čakať, je zhovievavý, nechce, aby niekto prišiel do záhuby. Preto vám musí ležať na srdci, aby ste žili sväto a zbožne... Bratia, je čas, aby ste povstali zo sna, stále sa blíži naša spása - blíži sa deň nášho stretnutia s Pánom! Príde deň ... čas nášho žitia sa naplní. Ako potom bude náš čas hodnotiť Pán?


Obrázky prevzaté z:http://www.boziemilosrdenstvo.sk/krizova_cesta.html 

Texty prevzaté z:http://www.kapky.eu/sk/texty/krizove-cesty/krizova-cesta-cas/