OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Loretánske litánie

Loretánske litánie                                     Loreto, domček Nepoškvrnenej Márie -TU

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Milosrdenstva
Matka Božej milosti,
Matka Nádeje
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha migrantov
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo
V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
žeby bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu,
teba prosil o pomoc
a žiadal o tvoje orodovanie.
Povzbudený touto dôverou
aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien;
k tebe prichádzam, pred tebou stojím
ako úbohý a kajúci hriešnik.
Matka večného Slova,
neodmietni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.
/sv. Bernard/

Svätá Panna Mária,
podporuj biednych,
pomáhaj malomyseľných,
poteš plačúcich,
pros za ľud,
primlúvaj sa za kňazov,
oroduj za zbožné ženské
pokolenie.
Nech tvoju pomoc pocítia
všetci, ktorí zbožne slávia
tvoju svätú pamiatku,
nábožne Ťa vzývajú
a o pomoc prosia.
Amen.

Sláva Otcu...

Modlitba k Panne Márii
Loretánskej
Presvätá Matka Božia.
Pre svoj svätý domček,
ktorý anjeli preniesli
na Loretánsky pahorok,
obráť k nám
svoj milostivý pohľad.
Pre tie múry,
v ktorých si sa narodila
a žila ako panna
v modlitbe a práci.
Pre tie prešťastné steny,
v ktorých odznel
anjelský pozdrav:
„Zdravas´ milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami“,
ktorý Ti zvestoval
vtelenie Syna Božieho
v tvojom prečistom lone.
Pre ten svätý domček,
kde si žila s Ježišom
a svätým Jozefom
a ktorý cez stáročia
bol túženým cieľom
svätých a zbožných kresťanov,
vypros nám milosť,
o ktorú ťa prosíme,
aby sme ťa
po tomto vyhnanstve
mohli vo večnom stánku
pozdraviť:
Zdravas´ Mária....

Matka,
zasiahni plameňom lásky
Tvojho Nepoškvrneného Srdca
celý svet,
teraz i v hodinu smrti našej.
Amen.

Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i vo smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela.
Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ,
sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam
Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas
i pre večnosť. Amen.

 

Pomenovanie „Loretánske“ je z latinského Lauretanae – od slova Loreto. To bol pôvodne vrch v neobývanom kraji. Rástol na ňom divý vavrín, vytvárajúci vavrínový háj. Vavrín je po latinsky „laurea“ alebo „laurus“. Lauretum teda znamená vavrínový háj. Vrch s vavrínovým hájom bol majetkom panej, nazývanej Laureta. Aj tohto jej mena mohol vzniknúť názov tohto miesta.
Už okolo roku 1100 bol v Lorete bohato dotovaný mariánsky kostol, s vlastnou duchovnou správou. Stal sa vyhľadávaným pútnickým miestom. Roku 1204 preniesli do Loreta z Trsatu v Dalmácii zázračný mariánsky obraz, portrét Matky Božej, ktorý vraj namaľoval evanjelista sv. Lukáš, a nazaretský domček. Prvá písomná správa o prenesení posvätného nazaretského domčeka je až z 15. storočia. Táto správa je opradená legendou. Steny posvätného domčeka boli obložené jagavým mramorom a nad ním vybudovali nádhernú baziliku. A tak vzniká veľké pútnické mestečko so sídlom biskupa. Dokonca v 17. storočí sa na tomto mieste slávil aj liturgický sviatok Prenesenia nazaretského domčeka.