OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Covid 19 - oznamy

Oznam

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Cífer za spolupráce so spoločnosťou Golemtech začína dňom 25.10.2020 vysielať sv. omše a bohoslužby z nášho farského kostola cez internet: omsa.cifer.golemtech.sk, alebo káblovej televízie na kanály: regionálna televízia č.81. Možnosť sledovania je aj na našej farskej stránke: www.ciferfara.wbl.sk. Sv. omše sú vysielané v čase, ktorý je na farských oznamoch. Pri sv. omši budeme aspoň týmto spôsobom spojení. Vyprosujem vám Božie požehnanie. 

                                                                    Mons. Ján Bučík, duchovný otec farnosti


Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Cífer z nariadenia Arcibiskupského úradu v Trnave po rozhovore, ktorý mala Konferencia biskupov s predsedom vlády SR Igorom Matovičom oznamuje, že dňom 15.10.2020  až do odvolania sa rušia verejné slávenia bohoslužieb za účasti ľudu. Možnosť účasti byť na sv. omši je len v počte max do 4 ľudí pre tých, ktorí majú daný úmysel na sv. omšu. Venujte pozornosť farským oznamom o aktualitách. Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb v katolíckych médiách. Je daný dišpenz biskupov od fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši. Rušia sa aj modlitbové stretnutia vo farskom centre. Všetkých pozývame k modlitbám v súkromí. Prosme Pána, aby tento pre nás bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný a opäť sme sa mohli stretávať pri bohoslužbách v kostole. V modlitbách s vami spojený Mons. Ján Bučík - duchovný otec farnosti.