OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ukrajina

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Zdroj:kbsVýzva pápeža Františka proti vojne

„Drahí bratia a sestry! Už uplynul viac ako mesiac od začiatku invázie na Ukrajinu, od začiatku tejto krutej a nezmyselnej vojny, ktorá ako každá vojna predstavuje porážku pre všetkých, pre nás všetkých. Je potrebné odmietnuť vojnu, miesto smrti, kde otcovia a matky pochovávajú svoje deti, kde muži zabíjajú svojich bratov bez toho, aby ich videli, kde mocní rozhodujú a chudobní umierajú.Vojna ničí nielen súčasnosť, ale aj budúcnosť spoločnosti. Čítal som, že od začiatku agresie proti Ukrajine bolo evakuované každé druhé dieťa z krajiny. Toto znamená ničenie budúcnosti a spôsobovanie dramatických tráum najmladším a najnevinnejším z nás. Toto je beštialita vojny, barbarský a svätokrádežný čin! Vojna nemôže byť niečo nevyhnutné: nesmieme si navyknúť na vojnu! Musíme naopak premeniť dnešné rozhorčenie na zajtrajší záväzok. Pretože ak z toho, čo sa deje vyjdeme takí ako predtým, všetci budeme nejakým spôsobom vinní. Tvárou v tvár nebezpečenstvu sebadeštrukcie nech ľudstvo pochopí, že nastal čas zakázať vojnu, vymazať ju z dejín ľudstva skôr, ako ona vymaže človeka z dejín. Modlím sa za každého politického lídra, aby nad týmto uvažoval a zasadil sa za túto vec! A aby pri pohľade na sužovanú Ukrajinu pochopil, že každý deň vojny zhoršuje situáciu pre všetkých. Preto znovu vyzývam: dosť, prestaňte, nech zmĺknu zbrane, nech sa seriózne rokuje pre mier! Naďalej sa neúnavne modlime ku Kráľovnej pokoja, ktorej sme zasvätili ľudstvo, zvlášť Rusko a Ukrajinu, s veľkou a intenzívnou účasťou, za čo vám všetkým ďakujem.

Modlime sa spoločne. Zdravas Mária...“                             zdroj: www.vaticannews.va/sk/ 

 

Odpusť nám vojnu, Pane.

Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, buď milosrdný nám hriešnikom.
Pane Ježišu, narodený pod kyjevskými bombami, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, ktorý si zomrel v náručí matky v bunkri v Charkove, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, ktorý si ako dvadsaťročný odvelený na front, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, ktorý ešte stále vidíš ozbrojené ruky v tieni svojho kríža, zmiluj sa nad nami!
Odpusť nám, Pane. Odpusť nám, ak neuspokojac sa s klincami, ktorými sme prebodli tvoju ruku, naďalej uhášame svoj smäd krvou zabitých, rozdrásaných zbraňami.
Odpusť nám, ak sa tieto ruky, ktoré si stvoril na to, aby chránili, stali nástrojmi smrti.
Odpusť nám, Pane, ak pokračujeme v zabíjaní nášho brata, odpusť nám, ak aj naďalej ako Kain dvíhame kamene z nášho poľa, aby sme zabili Ábela. Odpusť nám, ak si naďalej ospravedlňujeme našu krutosť únavou, ak svojou bolesťou legitimizujeme krutosť našich činov.
Odpusť nám vojnu, Pane. Odpusť nám vojnu, Pane.
Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, úpenlivo ťa prosíme! Zastav Kainovu ruku!
Osvieť naše svedomie, nie naša vôľa nech sa stane, neponechaj nás napospas našim činom!
Zastav nás, Pane, zastav nás! A keď zastavíš Kainovu ruku, ujmi sa aj jeho. Je to náš brat. Ó Pane, zabrzdi násilie! Zastav nás, Pane!
Amen.


 

PROSBY ZA POKOJ NA UKRAJINE

1. Za pokoj na Ukrajine: aby štátnici na oboch stranách hľadali také riešenia, ktoré všetkým prinesú trvalý mier.

2. Prosme za všetkých, ktorí trpia následkami vojny na Ukrajine, aby sa mohli sa vrátiť k pokojnému životu v mieri.

Modlitba za pokoj.

Všemohúci večný Bože, úpenlivo prosíme , príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím a daruj ľuďom mier a pokoj. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí.

Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdcia, ktoré sú  zaslepené nenávisťou a  neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili a nauč nás prosiť za odpustenie, ak sme my sami niekomu ublížili.

Bože, Duchu Svätý, osvieť myseľ ľudí vo svete a vlej im svoju lásku do srdca! Ty vychádzaš z Otca i Syna a si Láska, si svetlo večnej pravdy a radosť večného života. Bez Tvojej moci nemôžeme sa priblížiť k milosti a pravde. Nauč nás Božej láske! Amen.


 


Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc a záchranu obyvateľom Ukrajiny.

"Vo svete utrpenia, ktoré vojna prináša, je našou odpoveďou solidarita a zmierenie. Mlčanie nie je na mieste, najmä ak ide o nášho suseda, ktorému po osemročnom konflikte dochádzajú sily," povedal generálny sekretár SKCH Erich Hulman. SKCH pôsobí na Ukrajine už od vypuknutia konfliktu v 2014, keď poskytla materiálnu pomoc a rozšírila tam projekt Adopcia na diaľku. Od roku 2020 pomáha SKCH rodinám, ktoré utiekli z oblasti konfliktu, poukážkami na potraviny, liekmi a psychologickou pomocou.

"Každá vojna je tragédiou ľudstva, nemala by však byť prehrou ľudskosti. Vojna prináša mrzačenie a ničenie, s následkami ktorých sa budú opäť vyrovnávať ďalšie generácie, pýtajúc sa, čo sme my – ich predkovia – spravili preto, aby sa konfliktu predišlo alebo aby sme pomohli," povedal Hulman. Pripomína, že straty na životoch nie sú to jediné, na čo treba myslieť. Mnohí si ponesú vnútorné rany, stratia domovy, prídu o rodinu, živobytie, sociálne postavenie, istoty a často o budúcnosť, ktorú budovali pre seba a svoje deti. Pomoc je preto viac než potrebná.

Prispieť do zbierky na pomoc ľuďom na Ukrajine môže verejnosť online na https://charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na číslo účtu verejnej zbierky Človek v núdzi SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS 380. Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk.


Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu za Ukrajinu

Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám!

Modlime sa každý deň za skončenie vojny. Vkladajme túto prosbu do svätých omší a Eucharistických adorácií, obetujme na tento úmysel pravidelne svätý ruženec. Každý piatok sa za ukončenie konfliktu postime a na blížiacu sa Popolcovú stredu nech je prísny pôst vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou Svätého Otca za obnovenie mieru na Ukrajine. 

Nebojme sa! Obráťme sa od každého zla a hriechu a žime v posväcujúcej milosti. V duchu evanjelia, majme zažaté sviece a pripravený olej do nádob. Neodkladajme na neskôr zmierenie s Bohom a s ľuďmi. Konajme dobré skutky, chráňme sa pýchy aj malomyseľnosti a náš život nech je za každých okolností na Božiu oslavu!

 

Žehnajú Vám a sú v modlitbe s Vami spojení slovenskí biskupi.

Zdroj.https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220224015


Modlime sa za našich bratov na Ukrajine!

Bože, Ty jediný si svätý, Ty jediný si prameň všetkého dobra; pomáhaj nám na príhovor svätého Vladimíra, aby sme svoj život usporiadali podľa Tvojej vôle, zjavovanej prostredníctvom Evanjelia, aby sme sa nepripravili o účasť na Tvojej sláve.

Prosíme ťa, stoj pri svojich deťoch na Ukrajine, bráň a ochraňuj týchto našich milovaných bratov, vyprosuj im tak potrebné zmierenie a naplň ich srdcia pokojom a láskou.

Prosíme o to skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s Tebou v jednote Ducha svätého žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen.

               

 Sv. Vladimír, (+1015),

patrón Ruska a Ukrajiny

a rodičov veľkých rodín.

   

 

 

 

zdroj.https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=modlitba-za-ukrajinu